Equip professional

equip profesional

L’associació, des de la seua constitució a l’any 2000, ha anat ampliant els seus programes i serveis fent necessària la incorporació de diferents professionals, configurant actualment aquest equip multidisciplinari:

METGE: Dr. Juan Manuel Jover Barber
PSICÒLOGUES: Sussan Mollá Mira i Sandra Ramis Reig
TREBALLADORA SOCIAL: Mila Vilaplana Reig
FISIOTERAPEUTA: Omar Francés Sánchez

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Miriam López Jordá
INFERMERA: Maria Tudela Piles

TASOC: Miriam López Jordá
GEROCULTORS: Emilia Pérez Orts, Lara Calafat Sellés, Encarna Nadal Lucas, MªJosefa Sanoguera Rubio, Tere Domínguez Cloquell, Tania Alves García, Leticia Bonet Barbary,  Paula Calbo Climent, Clara Monzó López, Ainoa Rodriguez Nadal.