Equip professional


equip profesional

L’associació, des de la seua constitució a l’any 2000, ha anat ampliant els seus programes i serveis fent necessària la incorporació de diferents professionals, configurant actualment aquest equip multidisciplinari:

METGE: Dr. Juan Manuel Jover Barber
PSICÒLOGUES: Sussan Mollá Mira i Sandra Ramis Reig
TREBALLADORA SOCIAL: Mila Vilaplana Reig
FISIOTERAPEUTA: Omar Francés Sánchez

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Miriam López Jordá
INFERMERA: Maria Tudela Piles

TASOC: Miriam López Jordá
GEROCULTORS: Emilia Pérez Orts, Lara Calafat Sellés, Encarna Nadal Lucas, MªJosefa Sanoguera Rubio, Tere Domínguez Cloquell, Tania Alves García, Leticia Bonet Barbary,  Paula Calbo Climent, Clara Monzó López, Ainoa Rodriguez Nadal.Avis Legal | Política de Privacitat | Política de Privacitat de Xarxes Socials | Política de Cookies