Equip professional


equip profesional

 

L’associació, des de la seua constitució a l’any 2000, ha anat ampliant els seus programes i serveis fent necessària la incorporació de diferents professionals, configurant actualment aquest equip multidisciplinari:

METGE: Dr. Juan Manuel Jover Barber
PSICÒLOGA: Sussan Mollá Mira
TREBALLADORA SOCIAL: Mila Vilaplana Reig
FISIOTERAPEUTA: Omar Francés Sánchez
INFERMERA: Almudena Hurtado Pérez

TASOC: Miriam López Jordá
AUXILIARS ENFERMERIA: Emilia Pérez Orts, Lara Calafat Sellés, Encarna Nadal Lucas, MªJosefa Sanoguera Rubio, Tere Domínguez Cloquell, Elizabeth Morant Cardona, Tania Alves García, Patricia Albert Cantero