Grups per a cuidadors

GRUPOS 4

Des de l’AFA MURO i COMARCA es detecta la necessitat de proporcionar recolzament i atenció a través de la intervenció grupal dels cuidadors i familiars de persones afectades d’Alzheimer o demència similar, treballant especialment la prevenció de la sobrecarrega i el aïllament social.

El treball amb el grup tracta d’identificar les necessitats de coneixement que presenta, desenvolupar habilitats per a la cura de la persona afectada, manejar les demandes de forma racional i brindar un espai per a compartir experiències amb altres families que es troben en situacions similars i amb diferents professionals que els ajuden a interpretar correctament la malaltia així com prendre consciència de les seues pròpies actituds i limitacions respecte a la mateixa.

Aquest programa va dirigit a qualsevol cuidador o familiar de una persona afectada d’Alzheimer o demència similar. La inscripció al programa es pot sol•licitar bé per telèfon, mail o en la seu de l’associació.

Les sessions es realitzen en grup un dijous al mes de 16:00 a 18:00 hores i son sempre dirigides per un professional de l’associació.

 

Activitat subvencionada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.