Informació general COVID-19

 1. QUÈ ES EL SARS-COV-2? El coronavirus pertany a una amplia família de virus que poden causar infecció en essers humans i en una ampla varietat de animals (aus i mamífers). En ocasions poden transmetre dels animals a les persones. El SARS-COV-2 es un nou tipus de coronavirus i produeix la malaltia del COVID-19.

2. COM ES TRANSMET EL SARS-COV-2? A través de les secrecions que emetem al respirar, parlar, exhalar, cantar, tossir, esternudar o fer exercici intens, quan entren en contacte amb les mucoses conjuntives d’altres persones.

Les partícules mes xicotetes poden romandre suspeses en l’aire i entrar amb contacte amb persones que están a mes de 2 metres. No obstant, la major transmissió te lloc en distàncies curtes, per això la importància de mantenir la distancia interpersonal de seguretat.

També es considera possible la transmissió per contacte directe o indirecte amb superfícies contaminades amb dites secrecions, a través de les mans que després contacten amb les mucoses o conjuntives

La transmissió s’afavoreix a espais tancats i mal ventilats.

3. COM ES PODEM PROTEGIR DE LA COVID-19?

4. QUINS SON ELS SÍMPTOMES DE LA COVID-19?

Els símptomes mes comuns de la COVID-19 inclouen:

 • Febre: Per damunt de 37,5º
 • Tos
 • Sensació de Falta d’Aire

Altres símptomes poden ser, entre altres;

 • Disminució de l’olfacte o el gust
 • Escalofrios
 • Mal de Gola
 • Mal de Cap
 • Debilitat General
 • Dolors Musculars
 • Diarrea o Vòmits

En la majoria del casos aquest símptomes son lleus.

5. QUÈ FER DAVANT L’APARICIÓ DELS SÍMPTOMES?

Aïllar-se en casa i contactar amb el Metge d’Atenció Primaria!!!!!!!!!

6. QUÈ FER SI S’HA ESTAT AMB CONTACTE AMB UNA PERSONAS DIAGNOSTICADA DE LA COVID-19?

7. QUINES PROVES S’UTILITZEN PER A DIAGNOSTICAR LA COVID-19?

8. QUÈ ES LA QUARANTENA?