Junta directiva


IMG_0022

AFA MURO I COMARCA compta amb un equip directiu format per 13 persones, que cumpliesen amb la seua funció de direcció de l’Associació.

En l’actualitat, els membres de la Junta són:

PRESIDENTA: Inmaculada López Jordá
VICEPRESIDENTA: Teresa Giménez Oriola
SECRETARIA: Josefa Sanz Román
TRESORER: Rafael Vallés Blasco
VOCAL: MªTeresa Soler Silvestre
VOCAL: MªTeresa Nicolau Climent
VOCAL: Amparo Pérez Satorre
VOCAL: Amparo Vicedo Pérez
VOCAL: MªCarmen Sellés Mengual
VOCAL: Amparo Roig Tomás
VOCAL: Mª Amparo Castelló Such
VOCAL: Reme Nicolau Pérez
VOCAL: Mónica Ripoll Cascant