Mesures de Seguretat contra la COVID-19


Davant la situació generada per la COVID-19, des de l’AFA MURO I COMARCA s’han adoptat diferents protocols d’actuació per tal de aplicar les mesures de seguretat corresponents i així disminuir la probabilitat de contagi i propagació del SARS-COV-2 en els usuaris y usuaries dels diferents Programes que es porten a terme.Avis Legal | Política de Privacitat | Política de Privacitat de Xarxes Socials | Política de Cookies