Informació i Assessorament

Aquest programa consisteix en proporcionar informació, orientació i assessorament als familiars d’una persona afectada de demència, sobre la problemàtica que comporta la malaltia i sobre els recursos que existeixen en la zona per a cobrir les necessitats que pot generar al llarg de la seua evolució en la pròpia persona afectada i en l’entorn familiar.

Aquest servei es presta Dilluns, Dimecres i Divendres de 10:00 a 13:00 hores i  Dimarts i Dijous de 15:30 a 18:30 hores.

Aquesta Activitat està subvencionada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.