Programa Integral de Atenció en el Domicili

NOTICIA 6_3

El programa  consisteix en proporcionar una atenció integral a les persones dependents degut a la malaltia d’Alzheimer en el domicili, a través de distintes intervencions oferides per diferents professionals en el propi entorn.

El pla d’actuació donará resposta a les necessitats detectades desde les distintes àrees;

  •  Entorn i Vivenda
  • Situació Familiar
  • Mobilitat
  • Activitats Bàsiques de la Vida Diaria

Els objectius que persegueix el programa son;

  • Millorar i mantenir l’autonomia personal y les relacions amb l’entorn més immediat.
  • Retardar la institucionalització de la persona dependent
  • Disminuir el estres i la sobrecarrega del cuidador principal
  • Mantenir les condicions  físiques i motores de la persona dependent
  • Mantenir l’autonomia funcional de la persona dependent en la realització de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària.

Programa subvencionat per Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives