Blog

Our Latest Blog Posts
19
Oct

SUBVENCIÓ CONSELLERIA DE SANITAT PER AL PROGRAMA D’ATENCIÓ AL CUIDADOR

AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública la quantitat de 8.804,64 € en concepte de subvenció de la Convocatória de 2021 d'ajudes destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitas sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida dels pacients. Aquesta subvenció es tramita per mig de…

Read more →
30
Sep

Subvenció de la Diputació d’Alacant per a l’adquisició de Bens Inventariables.

Resolució de la Convocatoria de la Diputació Provincial d'Alacant de subvencions destinades a associacions i demés entitas privades sense finalitat lucrativa, que actuen en l'àmbit del benestar social en la provincia d'Alacant, destinades a la concessió de subvencions per a l'adquisició de bens inventariables, 2021. AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Diputació, mitjançant dita convocatòria, la quantitat de 1.500€ per a l'adquisició d'1 ordinador i 8 taules, per…

Read more →
24
Sep

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT DESTINADA A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÁCTER FORMATIU, TERAPÈUTIC I/O REHABILITADOR I DE SENSIBILITZACIÓ.

La Diputació Provincial d'Alacant mitjançant l'àrea de Benestar Social i dintre de la convocat`oria d'ajudes a associacions i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, destinades a la realització d'activitats de caràcter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització social, 2021, ha resolt favorablement amb la quantitat de 2.152 € la nostra sol.licitut per a dur a terme els següents tallers: TALLER D'ACTIVITAT FISICA PER A PERSONES AMB LA MALALTIA D'ALZHEIMER.TALLER…

Read more →
08
Sep

AFA MURO I COMARCA REB UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

La Excma. Diputació d'Alacant dintre de la Convocatòria de subvencions destinades a institucions sense finalitat lucrativa per al sosteniment de programes de serveis socials a favor de la inclusió social 2021 ha resolt favorablement amb 9.075€ la sol.licitud de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer per a portar a terme el programa d'Intervenció Terpèutica en Malalts d'Alzheimer, gràcies al qual oferim diferents tallers psicoestimulatius a les persones amb malaltia d'Alzheimer…

Read more →
04
Ago

Subvenció de la VICIPI a càrrec del tram 0,7% del IRPF 2020

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha concedit a AFA MURO I COMARCA aquest any 2021 una subvenció de 14.372,20€ mitjançant la convocatòriad'ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de carácter social a càrrec del tram econòmic de l'assignació tributaria del 0,7% del IRPF 2020. Els programes als que es destina aquesta subvenció son: Atenció Sanitaria en Centres de Dia: 3.351,53 €Ajudes…

Read more →
03
Dic

SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA EN CAP DE SETMANA

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a aquesta anualitat 2020 ha resolt una subvenció per import de 12.500€ a AFA MURO I COMARCA de la Convocatòria d'ajudes per a programes de serveis socials especialitzats de persones majors. L'import de la subvenció es destina al Programa de Promoció de l'Autonomia en cap de setmana.

Read more →
04
Nov

CONCESSIÓ AJUDA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Un any més la Consellería d'Educació, Cultura i Esport dintre de la Convocatòria d'ajudes destinades a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones juridiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social 2020 ha resolt favorablement amb la quantitat de 1.420,96€ sol.licitud d'AFA MURO I COMARCA.

Read more →
02
Oct

Subvenció Conselleria per al Programa d’Atenció al Cuidador

AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la quantitat de 8.267,23€ en concepte de subvenció de la Convocatória de 2020 d'ajudes destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida dels pacients. Aquesta subvenció es tramita per mig de FEVAFA…

Read more →
29
Sep

AFA MURO I COMARCA REP UNA SUBVENCIÓ PER A EQUIPAMENT DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

Dins de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició d’equipament 2020, la Diputació d'Alacant ens ha concedit una subvenció per import de 3.258,35 € que es destinarà a l’adquisició de bens inventariables: armari, cadires de rodes, mostrador, sillons i taula. Amb aquesta ajuda conseguim millorar l'equipament del nostre centre per a seguir oferint la millor qualitat d'atenció a les persones amb Alzheimer. @Diputació d’Alacant.

Read more →
21
Sep

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT DESTINADA A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÁCTER FORMATIU, TERAPÈUTIC I/O REHABILITADOR I DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL

La Diputació d’Alacant, a través de l’àrea de Benestar Social i dintre de la convocatoria d’ajudes per a la realització d’activitats de carácter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització social, 2020, ha resolt favorablement amb la quantitat de 4.422 € la nostra sol•licitut per a dur a terme els següents tallers: -TALLER DE LOGOPEDIA PER A PERSONES AMB DETERIORO COGNITIU LLEU -ACTIVITAT FISICA PER A PERSONES AMB LA MALALTIA…

Read more →
1 2 3 9