Condicions d’ús

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA informa que és titular del lloc web WWW.AFAMURO.ORG. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA, amb CIF G53439121 i domicili social a C/ JOSÉ BONO, 71 03830 MURO DE ALCOY (ALACANT), inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat Valenciana, amb el numero 7268 de la Seccio Primera del Registre Provincial d’Alacant. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: centredia@afamuro.org.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ JOSÉ BONO, 71 03830 MURO DE ALCOY (ALACANT).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE MURO I COMARCA té el seu domicili a ALACANT, Espanya.