Dirigits a les families

Dirigits a les families

Mediació Familiar

Es tracta d’una estratègia d’intervenció dirigida a totes les persones del grup familiar que s’encontren immerses en el procés de la malaltia, amb la finalitat de facilitar la arribada a acords sobre el afrontament d’aquesta.

Les diferències en la repartició de responsabilitats a l’hora d’atendre a la persona afectada ocasiona freqüentment conflictes familiars que necessiten de la intervenció d’una part imparcial, en aquest cas el professional, el objectiu del qual es el de gestionar els conflictes i propiciar la consecució d’acords satisfactoris per a tots els membres implicats.

Les sessions es realitzarán els Dilluns, Dimecres i Divendres de 10:00 a 13:00 hores i els Dimarts i Dijous de 15:30 a 18:30 hores amb CITA PRÈVIA.

Aquesta Activitat està subvencionada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Informació i Assessorament

Aquest programa consisteix en proporcionar informació, orientació i assessorament als familiars d’una persona afectada de demència, sobre la problemàtica que comporta la malaltia i sobre els recursos que existeixen en la zona per a cobrir les necessitats que pot generar al llarg de la seua evolució en la pròpia persona afectada i en l’entorn familiar.

Aquest servei es presta Dilluns, Dimecres i Divendres de 10:00 a 13:00 hores i  Dimarts i Dijous de 15:30 a 18:30 hores.

Aquesta Activitat està subvencionada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Grups per a cuidadors

Des de l’AFA MURO i COMARCA es detecta la necessitat de proporcionar recolzament i atenció a través de la intervenció grupal dels cuidadors i familiars de persones afectades d’Alzheimer o demència similar, treballant especialment la prevenció de la sobrecarrega i el aïllament social.

El treball amb el grup tracta d’identificar les necessitats de coneixement que presenta, desenvolupar habilitats per a la cura de la persona afectada, manejar les demandes de forma racional i brindar un espai per a compartir experiències amb altres families que es troben en situacions similars i amb diferents professionals que els ajuden a interpretar correctament la malaltia així com prendre consciència de les seues pròpies actituds i limitacions respecte a la mateixa.

Aquest programa va dirigit a qualsevol cuidador o familiar de una persona afectada d’Alzheimer o demència similar. La inscripció al programa es pot sol•licitar bé per telèfon, mail o en la seu de l’associació.

Les sessions es realitzen en grup un dijous al mes de 16:00 a 18:00 hores i son sempre dirigides per un professional de l’associació.

 

Activitat subvencionada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Terapia Psicológica Individual

 

Es un dels serveis de recolzament individual que ofereix l’associació als cuidadors i familiars de persones amb alzheimer o demència similar.

El programa persegueix afavorir l’acceptació de la malaltia per part del cuidador o familiar, potenciar l’afrontament de la situació, reorientar les respostes, reduir l’estrès, oferir pautes per al manejo de la persona afectada i reencontrar un estil de vida més saludable

El programa va dirigit a qualsevol cuidador o familiar de una persona afectada d’Alzheimer o demència similar. La inclusió en el programa pot ser detectada per els professionals de l’associació o be pot ser sol•licitada per el propi interessat.

Les causes per les que es sol•licita aquest recolzament o per les que son assignats al programa poden deures a múltiples dificultats que planteja la malaltia al llarg del seu procés d’evolució: l’impacte del diagnòstic, la convivència i el tracte amb la persona afectada, la sobrecarrega produïda per els diferents cuidats, l’assumpció de noves funcions, el sentiment de pèrdua anticipada, el manejo dels símptomes psicològics i comportamentals de la persona afectada, la pèrdua de reforçadors, el aïllament social, la soledat, la elaboració del dol, etc.

L’ horari es de Dilluns, Dimecres i Divendres de 10:00 a 13:00,  i els Dijous i Dimarts de 15:30 a 18:30 hores, amb Cita Prèvia.

Aquesta Activitat està subvencionada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Activitats formatives

· Xerrades Informatives
· Cursos de Formació
· Tallers Formatius
· Ponències de diferents professionals

Totes aquelles activitats formatives que es programen durant l’any es podran consultar en l’apartat AGENDA en la pagina d’Inici.