Programa de voluntariat

Programa de voluntariat

VOLUNTARI/A, es aquella persona que decideix prestar una part del seu temps i de les seues facultats per realitzar un servei o tasca en benefici d’altres ciutadans que ho necessiten a través d’entitats i programes d’acció social, sense rebre cap tipus de contraprestació econòmica.

L’AFA MURO I COMARCA va nàixer gràcies a l’esforç de persones voluntàries amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i/o altre tipus de Demència i dels seus familiars.  Des d’aquells temps més de 200 voluntaris i voluntàries ens han acompanyat, fent possible millorar la qualitat de programes i serveis.

VOLEM CONTINUAR SUMANT, VOLS AJUDAR-NOS?

PERFILS DE VOLUNTARIAT.  A l’AFA MURO I COMARCA  s’han definit tres perfils de voluntariat;

Donat que es tracta amb un col·lectiu vulnerable,  persones amb alzheimer i/o altre tipus de demència, la influencia de l’acció dels voluntaris respecte de les persones destinatàries de l’activitat fa necessari el compliment d’uns requisits mínims per a participar en les activitats, aquests requisits s’especifiquen als distints perfils.

PROCES D’INCORPORACIÓ

1. Selecció: Entrevista personal amb el Coordinador de Voluntariat, a la que hauràs d’aportar el teu Currículum.  L’entrevista te per objectiu conèixer la adequació als distints perfils de voluntariat.

2. Formalització del Compromís Voluntari: Es l’expressió escrita de la relació entre el voluntari/a i l’entitat i consisteix en la base de la col·laboració d’ambdós parts.

3. Formació Inicial: Sessió amb el Coordinador de Voluntariat on es facilitarà el «Manual d’Acollida», manual que es revisarà complementant la informació i resolent possibles dubtes.

4. Desenvolupament de la Tasca: L’entitat determinarà en quins llocs participarà el voluntari i como s’organitzarà, tenint en compte els perfils i la disponibilitat.

5. Formació Continuada: Tindrà lloc paral·lelament a la realització de les activitats.

6. Seguiment: Acompanyament individualitzat a través de reunions amb el Coordinador de Voluntariat.

7. Reconeixement: L’entitat emetrà un certificat de participació amb el període en el que s’ha realitzat l’activitat  i el número total d’hores empleades.

Si estàs interessat/a pots fer d’inscripció a través de la web, o bé presentant aquesta Fitxa d’Inscripció per correu electrònic o en la recepció del Centre de Dia «Benicadell», seu de l’AFA MURO I COMARCA.