Qualitat

Qualitat

Política de qualitat

L’Associació de Persones amb Alzheimer i altres demències de Muro i Comarca, conseqüent amb la seua missió, justifica la seua existència com un mitjà per a aconseguir “millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i les seues families”, prestant serveis de qualitat servint com a instrument per a difondre dintre i fora de l’associació la missió, visió i valors d’AFA MURO I COMARCA.

En aquest marc la definició i l’enfocament  que AFA MURO I COMARCA realitza del concepte de la qualitat es la satisfacció de les necessitats i expectatives de les persones amb alzheimer i altres demències similars y cuidadors d’estes persones. En aquest sentit es el seu propòsit;

  • ATENDRE les necessitats bàsiques de les persones afectades d’Alzheimer o altra demència.
  • RECOLÇAR als familiars i cuidadors a nivell socio-sanitari, psicològic i legal.
  • FORMAR I CAPACITAR als professionals per a millorar la qualitat dels serveis disponibles.
  • SENSIBILITZAR E INFORMAR sobre la malaltia a la opinió pública.
  • MEDIR la percepció i la opinió de l’activitat realitzada a través de enquestes d’opinió als associats i altres agents socials.
  • PROMOURE el compromís amb la millora continua i assegurar el compliment del requisits aplicable

Misió, visió, valors

MISSIÓ

– Donar servei i recolzament als afectats per la malaltia d’Alzheimer i altres demències i les seues families.

– Sensibilitzar a l’opinió pública i a les institucions sobre la problemàtica que desencadena aquesta malaltia.

– Defendre els drets de les persones afectades i dels seus cuidadors.

 

VISIÓ

Ser un model de referència en l’atenció integral a la persona amb Alzheimer i altres demències i les seues families en la Comunitat Valenciana.

 

VALORS

Els valors son les pautes principals que orienten al comportament i serveis d’AFA MURO I COMARCA.

– Responsabilitat Social           – Millora continua           – Qualitat humana

– Professionalitat                       – Transparència            – Treball en equip.