Dirigits a la població

Dirigits a la població

Programa de divulgació i sensibilització social

L’Associació realitza al llarg de l’any diferents activitats que tenen com a finalitat divulgar i sensibilitzar a la població davant la malaltia de l’Alzheimer.

  • Participació en la radio local
  • Distribució de cartells
  • Xerrades informatives en les localitats objecte del nostre àmbit d’actuació
  • Dia Mundial de l’Alzheimer: col·locació de taules informatives i petitòries

Totes les activitats  que es programen durant l’any es podran consultar en l’apartat AGENDA en la pagina d’Inici.

Activitats formatives

L’Associació realitza al llarg de l’any diferents activitats formatives;

– Xerrades Informatives
– Cursos de Formació
– Tallers Formatius
– Ponències de diferents professionals

Totes aquelles activitats formatives que es programen durant l’any es podran consultar en l’apartat AGENDA en la pagina d’Inici.