Equip

Equip

Junta directiva

AFA MURO I COMARCA compta amb un equip directiu format per 13 persones, que cumpliesen amb la seua funció de direcció de l’Associació.

En l’actualitat, els membres de la Junta són:

PRESIDENTA: Inmaculada López Jordá
VICEPRESIDENTE: Rafael Vallés Blasco
SECRETARIA: Remedios Nicolau Pérez
TRESORER: Gema Such Gómez
VOCAL: Sonsoles Silvestre Calatayud
VOCAL: Amparo Pérez Satorre
VOCAL: Nuria Montava Pascual
VOCAL: Celia Pascual Cortés
VOCAL: Consuelo Ragües Vaño
VOCAL: Mª Amparo Castelló Such
VOCAL: Amparo Roig Tomás

Equip professional

L’associació, des de la seua constitució a l’any 2000, ha anat ampliant els seus programes i serveis fent necessària la incorporació de diferents professionals, configurant actualment aquest equip multidisciplinari:

METGE: Dr. Rafael Verdú Masiá
PSICÒLOGUES: Sussan Mollá Mira i Sandra Ramis Reig
TREBALLADORA SOCIAL: Mila Vilaplana Reig
FISIOTERAPEUTA: Omar Francés Sánchez

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Miriam López Jordá
INFERMERA: Maria Tudela Piles

ADMINISTRATIVA: Imma Bonell Sanjuán
TASOC:
 Miriam López Jordá
GEROCULTORS: Emilia Pérez Orts, Lara Calafat Sellés, Encarna Nadal Lucas, MªJosefa Sanoguera Rubio, Tere Domínguez Cloquell, Tania Alves García, Leticia Bonet Barbary,  Paula Calbo Climent.