ACTIVA-T. Estimulació Deteriorament Cognitiu Lleu


 

Talle Noves Tecnologies 2015

ACTIVA-T. Estimulació Integral per a persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu.

L’ estimulació de les capacitats cognitives i funcionals es una de les Teràpies No Farmacològiques, la eficàcia de la qual està més que demostrada en frenar l’avanç del deteriorament cognitiu lleu. Aquestes teràpies junt a un Diagnòstic Precoç i l’administració del tractament farmacològic corresponent, constitueixen les claus per a que la persona mantinga nivells de funcionalitat que li permetin portar una vida el més autònoma possible, a pesar de la seua malaltia.

El programa va dirigit a persones diagnosticades de DCL (Deteriorament Cognitiu Lleu) o persones amb Demència en estadis lleus. Es tracta de grups reduïts de participants que acudeixen per a realitzar exercicis d’estimulació cognitiva i funcional, així com rehabilitació logopèdica. Per a la realització d’algunes activitats s’utilitzen les Noves Tecnologies, incorporant així un element motivador i dinamitzador de la teràpia.

TERAPIA COGNITIVA “SMARTBRAIN”.

Es tracta d’un sistema interactiu d’estimulació cognitiva i entrenament mental, a través d’un dispositiu tàctil, per tal de cuidar la memòria i donar-li joc a la ment

WII-TERAPIA-TERAPIA FISICA

Es tracta d’una forma de Teràpia totalment nova que consisteix en endinsar-nos en el mon dels videojocs per tal de realitzar sessions de fisioteràpia.

TALLER DE LOGOPEDIA

Te per objectiu  millorar y/o evitar el deteriorament del llenguatge (comprensió i expressió) i la parla. La intervenció anirà destinada a fomentar i augmentar les conductes que puguen millorar la seua participació en la vida quotidiana, la realització de les activitats de la vida diària i en la interacció amb els altres.

Per a la incorporació al programa es realitza una Avaluació Neuropsicologica exhaustiva que ens permetrà conèixer les capacitats conservades per a la seua estimulació.

 

Aquest programa está subvencionat per la Obra Social “La Caixa”