Mes: septiembre 2022

22
Sep
Diputacion de Alicante

Subvenció de la Diputació d’Alacant destinada a la realització d’activitats de carácter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització

La Diputació Provincial d’Alacant mitjançant l’àrea de Benestar social i dintre de la convocatoria d’ajudes a associacions i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, destinades a la realització d’activitats de carácter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització social, 2022, ha resolt favorablement amb la quantitat de 1.657,98 € la nostra sol·licitut per a dur […]

22
Sep
Diputacion de Alicante

Subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant

Resolució de la Convocatoria de la Diputació Provincial d’Alacant de subvencions destinades a associacions i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, que actuen en l’àmbit del benestar social en la provincia d’Alacant, destinades a la concesió de subvencions per a l’adquisició de bens inventariables, EQUIPAMENT 2022. AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Diputació, […]

02
Sep
Diputacion de Alicante

AFA Muro i Comarca reb una subvenció de la Diputació d’Alacant

La Excma. Diputació d’Alacant dintre de la Convocatòria de subvencions destinades a institucions sense finalitat lucrativa per al sosteniment de programes de serveis socials a favor de la inclusió social 2022 ha resolt favorablement amb 8.393,98 € la sol•licitut de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer per a portar a terme el programa d’Intervenció Terapèutica […]