NOVA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ

La Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatoria de Promoció de la Convivencia a través de l’oci i el temps lliure ens ha otorgat la quantitat de 1.160 € per a les despeses de desplaçament de les activitats del Programa Recreatiu i Sociocultural de la nostra entitat.
read more

LA DIPUTACIÓ D’ALACANT COL.LABORA AMB AFA MURO

La Excma. Diputació d’Alacant ha concedit una ajuda econòmica a AFA MURO pera a portar a terme el programa d’Intervenció Terapèutica en Malalts d’Alzheimer, gràcies al qual oferim diferents tallers psicoestiulatius a persones amb malaltia d’Alzheimer.
read more

La Diputació d’Alacant subvenciona a AFA MURO

La Diputació d’Alacant, a través de l’àrea de Benestar Social i dintre de la convocatoria d’ajudes per a la realització d’activitats de carácter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador 2017, ha resolt favorablement les nostres sol•licituts per portar a terme els següents tallers: -ALZHEIMER: CUIDAR SENSE DESCUIDAR-SE. 2.814,72 € -TALLER DE LOGOPÈDIA PER A MALALTS D’ALZHEIMER I DEMÈNCIES...
read more


Avis Legal | Política de Privacitat | Política de Privacitat de Xarxes Socials | Política de Cookies