SUBVENCIÓN DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD PARA LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE MURO

La «Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Muro i Comarca» ha recibido de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la cantitad de 8.364,96€ en concepto de subvención de la Convocatoria 2019 de ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus...
read more

LA DIPUTACIÓ D’ALACANT COL.LABORA AMB AFA MURO

La Excma. Diputació d’Alacant dintre de la Convocatoria de subvencions destinades a institucions sense finalitat lucrativa per al sosteniment de programes de serveis socials a favor de la inclusió social 2019 ha resolt favorablement amb 6.321 € la sol.licitud de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer per a portar a terme el programa d’Intervenció Terapèutica en...
read more

AFA MURO I COMARCA REP UNA SUBVENCIÓ DE LA FUNDACIÓ BANCARIA «LA CAIXA»

Aquest matí hem signat el conveni de col.laboració entre la Fundació La Caixa i l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Muro i Comarca per a portar a terme el projecte «ACTIVA-T. Estimulació integral per a persones amb deteriorament cognitiu lleu». A l’acte han assitit com a representants de l’entitata bancaria el director de l’oficina...
read more

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ

La Diputació d’Alacant dins de la Convocatoria de la Promoció de la Convivència a través de l’oci i el temps lliure ens ha concedit la quantitat de 955€ per a les despeses de desplaçament de les activitats del Programa Recreatiu o Sociocultural del Centre de Dia.
read more


Avis Legal | Política de Privacitat | Política de Privacitat de Xarxes Socials | Política de Cookies