Autor: AFA Muro i Comarca

19
Feb
logo Irpf 2024

Subvenció de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

AFA MURO I COMARCA ha rebut una subvenció de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge dins la convocatòria d’ajudes dirigides a la realització de programes d’interès general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de […]

22
Nov
Logo Ajuntament de Muro

SUBVENCIO DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE L’ALCOI

L’Ajuntament de Muro de l’Alcoi ha concedit a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Muro i Comarca, dins de la Convocatoria d’Ajudes Econòmiques en concurrència competitiva, línea 1, a Activitats de Benestar Social en el municipi de Muro de l’Alcoi una subvenció per import de 20.561,60 € per a l’exercici 2023. […]

16
Oct
Logo Sempre teua

Foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dintre de la Convocatòria d’Ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques publiques i privades que realitzen projectes singulars de forment del multilingüisme en l’ambit social ha resolt favorablement per un import de 1.643,80 € la sol·licitud d’AFA MURO I […]

28
Sep
Logo Diputación de Alicante

Subvenció de la Diputació per a AFA Muro

Resolució de la Convocatoria de la Diputació Provincial d’Alacant de subvencions destinades a associacions i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, que actuen en l’àmbit del benestar social en la provincia d’Alacant, destinades a la concesió de subvencions per a l’adquisició de bens inventariables, EQUIPAMENT 2023. AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Diputació, […]

28
Sep
Logo Diputación de Alicante

AFA Muro i Comarca rep una subvenció de la Diputació d’Alacant

La Excma. Diputació d’Alacant dintre de la Convocatòria de subvencions destinades a institucions sense finalitat lucrativa per al sosteniment de programes de serveis socials a favor de la inclusió social 2023 ha resolt favorablement amb 6.480 € la sol·licitut de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer per a portar a terme el programa de Promoció […]

27
Sep
Logo Diputación de Alicante

Subvenció de la Diputació d’Alacant destinada a la realització d’activitats de carácter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització

La Diputació Provincial d’Alacant mitjançant l’àrea de Benestar social i dintre de la convocatoria d’ajudes a associacions i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, destinades a la realització d’activitats de carácter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització social, 2023, ha resolt favorablement amb la quantitat de 1.691,37 € la nostra sol·licitut per a dur […]

29
Dic

Subvenció de l´Ajuntament de Muro de l´Alcoi

SUBVENCIO DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE L’ALCOI L’Ajuntament de Muro de l’Alcoi ha concedit a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Muro i Comarca, dins de la Convocatoria d’Ajudes Econòmiques en concurrencia competitiva, línea 1, a Activitats de Benestar Social en el municipi de Muro de l’Alcoi una subvenció per import [...]
12
Dic

La Fundació «La Caixa» col•labora amb AFA MURO I COMARCA

La Fundació ”la Caixa” col•labora amb AFA MURO I COMARCA El projecte ACTIVA’T “Estimulació Integral per a persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu” presentat a la convocatoria d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials, Comunitat Valenciana 2022, ha sigut seleccionat per la Fundació amb un import de 22.830 €. El projecte va destinat a un total de 20 [...]
05
Dic

AFA Muro signa l´acord d´acció concertada amb la conselleria d´igultat i politiques inclusives per a les places del Centre de Dia “Benicadell”.

AFA MURO SIGNA L’ACORD D’ACCIÓ CONCERTADA AMB LA CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLICITIQUES INCLUSIVES PER A LES PLACES DEL CENTRE DE DIA “BENICADELL”. L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Muro i Comarca ha signat amb la VICIPI el concert social per a 26 places de Centre de Dia per al periode compres […]