Subvenció per a programes amb càrrec a l’assignació tributaria del 0,7 del IRPF.

09
Mar

AFA MURO I COMARCA reb una subvenció de 5.084, 92€ de la Viceprèsidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Subvenció que s’otorga mitjançant la Convocatòria d’Ajudes dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre a fins de carácter social amb càrrec a l’assignació tributaria del 0,7 del IRPF. Programes que es desnvoluparan durant el 2020.

PROGRAMA 1: ACTIVA’T – ESTIMULACIÓ INTEGRAL DE PERSONES AMB DETERIORAMENT COGNITIU LLEU: 3.320,48 €

PROGRAMA 2: EQUIPAMENT PER A PERSONES AMB DEMÈNCIA GREU: 1.764,44 €