Centre de dia

centredia

Des de Gener de 2008 l’AFA MURO I COMARCA disposa d’un Centre de Dia de nova construcció amb una capacitat de 30 places que te l’autorització de funcionament de centres de la Conselleria de Benestar Social.

El Centre de Dia es un servei sociosanitari i de suport familiar que ofereix atenció diürna integral, especialitzada i terapèutica a persones afectades per la malaltia d’Alzheimer o altra demència.

Al Centre de Dia es realitza una intervenció terapèutica integral a través d’un Programa Terapèutic amb la finalitat de retardar l’evolució de la malaltia.

Els Programes Terapèutics que es desenvolupen al Centre son:
– Programa d’estimulació Cognitiva.
– Programa Ocupacional
– Programa Psicomotriu i Fisioterapèutic.
– Programa d’Atenció Mèdica.
– Programa d’Infermeria.

El Programa Terapèutic del Centre està certificat en la norma ISO 9001:2015.

Altres serveix que ofereix el centre son:

– Podologia
– Perruqueria
– Dutxa geriàtrica
– Transport adaptat

A qui va dirigit?
Aquest servei està dirigit a persones de diagnosticades d’Alzheimer o demència similar que es troben en un estadi de lleu a moderat.

Horari del Centre

El Centre està obert de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores de manera ininterrompuda.

Com es pot accedir?

El Centre conta des de Juliol de 2018 amb 26 places concertades a través del Sistema de Atenció a la Dependència. L’accés a aquestes places es fa directament des de els Serveis de la Dependència de la Conselleria de Benestar Social, per la qual cosa es necessari haver sol·licitat amb anterioritat el reconeixement de la dependència,  tenir la  resolució de grau i constar en el PIA (Pla Individual d’Atenció) que el recurs sol·licitat es el de Centre de Dia.  Aquestes gestions s’han de fer a través del Servei Socials de la localitat de referència de l’usuari.

  • Per als usuaris de la localitat de Muro d’Alcoi: Hi ha que demanar cita prèvia al Centre Social «Matzem», Plza. Matzem s/n. Tel. 96 651 61 04
  • Per a la resta de localitats contactar amb els telèfons dels respectius Ajuntaments.

Les 4 places restants son gestionades directament per l’AFA MURO I COMARCA. Per a més informació de com accedir a aquestes places hi ha que demanar cita prèvia al Centre de Dia «Benicadell». Tel. 96 553 09 23