Subvenció de la Diputació per a AFA Muro

28
Sep
Logo Diputación de Alicante

Resolució de la Convocatoria de la Diputació Provincial d’Alacant de subvencions destinades a associacions i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, que actuen en l’àmbit del benestar social en la provincia d’Alacant, destinades a la concesió de subvencions per a l’adquisició de bens inventariables, EQUIPAMENT 2023.

AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Diputació, mitjançant dita convocatòria, la quantitat de 1.110 € per a l’adquisició d’1 armari, 1 taula i 1 cadira per a la zona de recepció-administració del Centre de Dia.

#DiputacioAlacant #Subvencions2023 #Equipament #BenestarSocial #AfaMuro #Alzheimer