Foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social

16
Oct
Logo Sempre teua

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dintre de la Convocatòria d’Ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques publiques i privades que realitzen projectes singulars de forment del multilingüisme en l’ambit social ha resolt favorablement per un import de 1.643,80 € la sol·licitud d’AFA MURO I COMARCA per aquest 2023.