La diputació d’alacant subvenciona a AFA Muro i Comarca

16
Ago
Logo Diputación de Alicante

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a les despeses de desplaçament d’activitats de promoció de la convivència a través de l’oci i el temps lliure ha resolt amb 1.270€ la nostra sol·licitud per a per a les despeses del programa recreatiu i sociocultural del Centre de Dia.

#AFAMuroAlzheimer, #LaDipuAlacant, #BenestarSocial, #subvencio2022, #OcioiTempsLliure