Ajudes de la Conselleria

28
Jun
Logo Sempre teua

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport dintre de la Convocatòria d’Ajudes destinades a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones juridiques publiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social 2022 ha resolt favorablement per un import de 1.447,16 € la sol·licitud d’AFA MURO I COMARCA per a l’edició d’un Video de difusió del Centre de Dia i per a la Retolació Interior de les dependencies del mateix.

Generalitat Valenciana
#serveidepromociogva #subvenciovalencia2022 #afamuro #alzheimer