SUBVENCIÓ CONSELLERIA DE SANITAT PER AL PROGRAMA D’ATENCIÓ AL CUIDADOR

19
Oct

AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública la quantitat de 8.804,64 € en concepte de subvenció de la Convocatória de 2021 d’ajudes destinades a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitas sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Aquesta subvenció es tramita per mig de FEVAFA i la nostra entitat la destina al programa d’Atenció al Cuidador en la malaltia d’Alzheimer, servei dirigit als familiars de les persones amb Alzheimer.