Subvenció de la Diputació d’Alacant per a l’adquisició de Bens Inventariables.

30
Sep

Resolució de la Convocatoria de la Diputació Provincial d’Alacant de subvencions destinades a associacions i demés entitas privades sense finalitat lucrativa, que actuen en l’àmbit del benestar social en la provincia d’Alacant, destinades a la concessió de subvencions per a l’adquisició de bens inventariables, 2021.

AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Diputació, mitjançant dita convocatòria, la quantitat de 1.500€ per a l’adquisició d’1 ordinador i 8 taules, per al Centre de Dia.

La Dipu Social. Diputación de Alicante

Diputación de Alicante

#Alzheimer