Subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant

22
Sep
Diputacion de Alicante

Resolució de la Convocatoria de la Diputació Provincial d’Alacant de subvencions destinades a associacions i demés entitats privades sense finalitat lucrativa, que actuen en l’àmbit del benestar social en la provincia d’Alacant, destinades a la concesió de subvencions per a l’adquisició de bens inventariables, EQUIPAMENT 2022.

AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Diputació, mitjançant dita convocatòria, la quantitat de 1.407,23 € per a l’adquisició de 2 ordinadors.

#LaDipuAlicante#Alzheimer#equipament#BenestarSocial#LaDipudelsPobles