AFA Muro i Comarca reb una subvenció de la Diputació d’Alacant

02
Sep
Diputacion de Alicante

La Excma. Diputació d’Alacant dintre de la Convocatòria de subvencions destinades a institucions sense finalitat lucrativa per al sosteniment de programes de serveis socials a favor de la inclusió social 2022 ha resolt favorablement amb 8.393,98 € la sol•licitut de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer per a portar a terme el programa d’Intervenció Terapèutica en Malalts d’Alzheimer, gràcies al qual oferim diferents tallers psicoestimulatius a les persones amb malaltia d’Alzheimer al Centre de Dia.