CONCESSIÓ AJUDA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

12
Ago

Un any mes la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport dintre de la Convocatòria d’ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones juridiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social 2019 ha resolt favorablement amb la quantitat de 1.451,52 € la sol.licitud d’AFA MURO I COMARCA.

El nostre agrïment a la Conselleria.