Subvenció Conselleria de Sanitat per al Programa d’Atenció al Cuidador

17
Ago
logo sanitat

AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la quantitat de 6.251,90€ en concepte de subvenció de la Convocatória de 2023 d’ajudes destinades a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Aquesta subvenció es tramita per mig de FEVAFA i la nostra entitat la destina al programa d’Atenció al Cuidador en la malaltia d’Alzheimer, servei dirigit als familiars de les persones amb demència.

#subvencioGAM2023#conselleriasanitat#afamuro#alzheimer#fevafa#cuidador