Subvenció Conselleria per al Programa d’Atenció al Cuidador

02
Oct

AFA MURO I COMARCA ha rebut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la quantitat de 8.267,23€ en concepte de subvenció de la Convocatória de 2020 d’ajudes destinades a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Aquesta subvenció es tramita per mig de FEVAFA i la nostra entitat la destina al programa Atenció al Cuidador en la malaltia d’Alzheimer, servei dirigit als familiars de les persones amb Alzheimer.